Svrchované knížectví Snežných plání

Oficiální webové stránky státu

Svrchované knížectví Sněžných plání

Velký státní znak
Velký státní znak

Sněžné pláně (MPZ: SNPN) jsou osvíceneckou absolutistickou monarchií, skládající se ze dvou provincií - Západní provincie a Východní provincie. Náš národ by rád výrazněji usiloval o mezinárodní uznání, ale vzhledem k těžké dosažitelnosti tohoto cíle bude třeba dlouhodobě vytrvat. Na mezinárodní úrovni usilujeme o podporu jiných mikronárodů. Za cíl si klademe poskytovat lidem zvláštní formu zázemí, i když v praxi těžko využitelnou. Nárokované území byla ke Sněžným pláním připojena v okamžiku ratifikování dokumentu vyhlašujícím nezávislost. V tu chvíli se stala platnou Listina práv, svobod a obecných ustanovení (též LPSOU), taktéž ratifikovaná podpisem panovníka. Nezávislost byla vyhlášena dne 7. 11. 2018. Toto datum se stává jedním ze státních svátků.

Jan Aurelius I. měl plány na založení státu už o nějákou dobu dřív se svými spolužáky, ale nikdy nebyl projekt dotažen do konce. Po delší době se k myšlence vrátil, sepsal několik konceptů ústavy, ale dospěl k názoru, že nemá šanci vyhotovit kompletní legislativu se všemi náležitostmi. Po zvážení se rozhodl založit absolutistickou monarchii a začít sepisovat novou ústavu, tentokrát ale ve formě zvláštního dokumentu pod názvem Listina práv, svobod a obecných ustanovení. Zachována byla pouze preambule. Listina v sobě kombinuje základní práva a nařízení. Náhrazuje občanský a trestní zákoník zároveň, veškerá zákonodárná moc je svěřena do rukou panovníka, který se zavazuje užívat jí podle svého nejlepšího vědomí a s čistým úmyslem založit svobodný stát. 

Absolutistická monarchie byla zvolena víceméně z nouze. Dává panovníkovi neomezenou moc, která však bude využívána s dobrým úmyslem a pro blaho svého obyvatelstva, kterému bude umožněna maximální možná volnost. Zvažovalo se zřízení parlamentní republiky, aby ale bylo možné stát dobře vést, bylo by v takovém případě potřeba pilně zapracovat na legislativě. Takhle je náš národ pružný a nepotřebuje příliš složitý právní systém, protože je vše v moci panovníka. Tím je zaručena ohebnost, pružnost a schopnost neprodleně reagovat na jakékoliv náhlé změny. Stačí jediný podpis. Pokud panovník potřebuje, může dát možnost všem občanům bez vyjímky hlasovat o změně týkající se Sněžných plání.

Oficiální zpravodaj Sněžných plání se nachází na adrese https://sneznyzpravodaj.home.blog

Hymnou byla zvolena skladba Oliver Heldens - Melody, měna zatím nebyla vyřešena a dokud se neurčí jinak, platí plošně na celém území Sněžných plání česká koruna.


Více informací naleznete na cs.micronations.wiki

Nově máme i Facebook. @VladaSNPN


Vlajka


Vlajka obsahuje větší červenou hvězdu a menší černou hvězdu. Trikolora obsahuje tři barvy: Černou, červenou a bílou. Nemá žádný konkrétnější význam, ani symboliku. Od této jsou dále odvozeny vlajky Východní a Západní provincie.

Snowyplains@protonmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!