Svrchované knížectví Sněžné pláně
Oficiální webové stránky mikrostátu

Svrchované knížectví Sněžné pláně


Sněžné pláně jsou osvíceneckou absolutistickou monarchií, skládající se ze dvou provincií - Západní provincie a Východní provincie. Náš mikronárod zřejmě nebude výrazněji usilovat o mezinárodní uznání, vzhledem k nedosažitelnosti tohoto cíle. Místo toho se bude soustředit na vztahy s dalšími mikronárody a to jak na území České republiky, tak ve světě. Za cíl si klade poskytovat lidem zvláštní formu zázemí, i když v praxi těžko využitelnou. Nárokované území byla ke Sněžným pláním připojena v okamžiku ratifikování dokumentu vyhlašujícím nezávislost. V tu chvíli se stala platnou Listina práv, svobod a obecných ustanovení, taktéž ratifikovaná podpisem panovníka. Nezávislost byla vyhlášena dne 7. 11. 2018. Toto datum se stává jedním ze státních svátkem.

Jan Aurelius I. měl plány na založení státu už o nějákou dobu dřív se svými spolužáky, ale nikdy nebyl projekt dotažen do konce. Po delší době se k myšlence vrátil, sepsal několik konceptů ústavy, ale dospěl k názoru, že nemá šanci vyhotovit kompletní legislativu se všemi náležitostmi. Po zvážení se rozhodl založit absolutistickou monarchii a začít sepisovat novou ústavu, tentokrát ale ve formě zvláštního dokumentu pod názvem Listina práv, svobod a obecných ustanovení. Zachována byla pouze preambule. Listina v sobě kombinuje základní práva a nařízení. Náhrazuje občanský a trestní zákoník zároveň, veškerá zákonodárná moc je svěřena do rukou panovníka, který se zavazuje užívat jí podle svého nejlepšího vědomí a s čistým úmyslem založit svobodný stát. 

Absolutistická monarchie byla zvolena víceméně z nouze. Dává panovníkovi neomezenou moc, která však bude využívána s dobrým úmyslem a pro blaho svého obyvatelstva, kterému bude umožněna maximální možná volnost. Zvažovalo se zřízení parlamentní republiky, aby ale bylo možné stát dobře vést, bylo by v takovém případě potřeba pilně zapracovat na legislativě. Takhle je náš národ pružný a nepotřebuje příliš složitý právní systém, protože je vše v moci panovníka. Tím je zaručena ohebnost, pružnost a schopnost neprodleně reagovat na jakékoliv náhlé změny. Stačí jediný podpis. Pokud panovník potřebuje, může dát možnost všem občanům bez vyjímky hlasovat o změně týkající se Sněžných plání.

Oficiální zpravodaj Sněžných plání se nachází na adrese https://sneznyzpravodaj.home.blog

Hymnou byla zvolena skladba Oliver Heldens - Melody, měna zatím nebyla vyřešena a dokud se neurčí jinak, platí plošně na celém území Sněžných plání česká koruna.

Vlajka


Vlajka obsahuje větší červenou hvězdu a menší černou hvězdu. Trikolora obsahuje tři barvy: Černou, červenou a bílou. Nemá žádný konkrétnější význam, ani symboliku. Od této jsou dále odvozeny vlajky Východní a Západní provincie.

Vlajky jednotlivých provincií

Vlajka Východní provincie
Vlajka Východní provincie

Nalevo se nachází vlajka Východní provincie.