Nezávislost

Doslovná kopie listiny Vyhlášení nezávislosti, kerá byla ratifikována dne 7.11.2018

  Dokument vyhlašuje nezávislost územního celku Svrchovaného knížectví Sněžné pláně a ustanovuje jako jediného, absolutního panovníka Jeho nejjasnější výsost, knížete Jana Aurelie I. byl podepsán Jeho nejjasnější výsostí osobně a to dne 7.11 2018 v budově Uherskobrodského internátu střední školy. Skládá se ze tří částí a poskytuje Jeho nejjasnější výsosti knížecí titul a plnou moc nad svěřeným pozemkem. Dále jejím podepsáním vstoupila v platnost Listina práv, svobod a obecných ustanovení. K dispozici je také strojně vytištěná a písemně ratifikovaná kopie dokumentu.

- Vyhlášení nezávislosti -

Knížectví Sněžné pláně

-

Část I.

Dne 7.11.2018 byla vyhlášena nezávislost knížectví Sněžné pláně - celým jménem Svrchované knížectví Sněžné pláně. Okamžikem ratifikace tohoto dokumentu vstupuje v platnost Listina práv, svobod a obecných ustanovení knížectví Sněžné pláně. Tato listina je ekvivalentem ústavy platné v demokratickém řádu České republiky. Území se odtrhuje a zakládá nový stát, založený na rovnosti, jednotě a bratrství. Panovníkem se stává v okamžik uvedení dokumentu v platnost kníže Jan Aurelius I. Státním zřízením knížectví Sněžné pláně je vyhlášena Osvícenecká absolutistická monarchie. Ratifikována byla fyzická kopie dokumentu podpisem panovníka.

Část II.

Kníže Jan Aurelius I. se stává v okamžik vyhlášení nezávislosti jediným právoplatným panovníkem státu Sněžné pláně, pověřeným absolutní kontrolou nad celým územím - to jest knížectvím Sněžné pláně a všech protektorátů v budoucnu přidružených ke svrchovaným Sněžným pláním. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, stává se občanem a až do odstoupení jediným zástupcem moci soudní a zákonodárné. Je to jediná osoba schopná zásahu do Listiny práv, svobod a obecných ustanovení knížectví Sněžné pláně. Má jako jediný (pokud není dočasně rozhodnuto jinak) právo vydávat občanství, nebo ho bez udání důvodu odebrat. Moc kníže Jana Aureliuse I. je omezena pouze a výhradně Listinou práv, svobod a obecných ustanoveních.

Část III.

Ke knížectví Sněžné pláně se připojují dvě provincie - Západní provincie a Východní provincie, nacházející se uprostřed Slovenské republiky, nejbližším městem je Stará Turá - část Papraď. V okamžik ratifikace se tyto dvě území s celkovou rozlohou 2088 metrů čtverečních připojují ke Sněžným pláním a stávají se součastí územního celku. Samotné Sněžné pláně se nacházejí poblíž obce Horní Štěpánov v Olomouckém kraji. Vyměřeno bylo 36 metrů čtverečních náležící provincii Sněžné pláně. Tyto tři provincie - Sněžné pláně, Západní provincie a Východní provincie - nemají samostatnou vládu a jsou po všech stranách závislé na rozhodnutí Jana Aureliuse I. Provincie jsou zahrnuty v jediném platném administračním dělení a mají každá vlastní vlajku. Vlajka provincie Sněžných plání je totožná s vlajkou Svrchovaného knížectví Sněžných plání a Východní provincie společně se Západní provincií mají své vlajky odvozené od té, která reprezentuje Svrchované knížectví Sněžné pláně jakožto i provincii Sněžné pláně.

-


Podepsán kníže Svrchovaného knížectví Sněžné pláně - Jan Aurelius I.


Snowyplains@protonmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!