Zahraniční vztahy

Svrchované knížectví Sněžné pláně v současné době podniklo spoustu kroků k navázání mezinárodních vztahů, rovněž ale není ochotné některé státy považovat za svrchované.

Jako další krok je naplánováno jmenování patřičných ambasadorů.


Sněžné pláně přímo neuznávají suverenitu těchto státních útvarů:

Česká republika (nelegitimní území)

Slovenská republika (nelegitimní území)

Italská republika (neuznání Seborgy)

Království Tonga (obsazení Minervy)

Čínská lidová republika (Problematická vnitrostátní i mezinárodní politika)

Korejská lidově demokratická republika (nedodržování lidských práv a principů deklarované demokracie)

Městský stát Vatikán (neobhajitelná suverenita)

Maltézský řád (neobhajitelná suverenita)

 

Sněžné pláně přímo uznávají suverenitu těchto státních útvarů:

Karamiliánská republika (písemné uznání; Podskalský kongres)

Vznešená republika Lurk (písemné uznání; Podskalský kongres)

Svobodný a zapsaný spolek Venédsko (písemné uznání; Podskalský kongres)

Stát Gymnázium (písemné uznání)

Republika Mirador (písemné uznání)

Plushunia (nepodloženo písemně)

knížectví Hutt River (jednostranné uznání)

Republika Molossia (jednostranné uznání)

knížectví Sealand (jednostranné uznání)


Sněžné pláně jsou členem těchto mezinárodních organizací:

Organisace spojených mikronárodů